Regulamin

korzystanie z laptopaPoniżej zamieściliśmy treść regulaminu, który obowiązuje osoby korzystające z naszych usług. Podpisanie umowy wynajmu motocykli nieodłącznie wiąże się z akceptacją wszystkich jego warunków, dlatego należy się z nimi wcześniej zapoznać.

 

Regulamin 2weels
ważny od 01.05.2022 do 31.12.2022

§1

1. Wynajmujący: SEBPOL STEROWANIE I AUTOMATYKA Sp.z.o.o z siedzibą ul. Poprzeczna 13C 10-282 Olsztyn świadczy usługi w zakresie udostępniania pojazdów jednośladowych na cele użytku prywatnego i firmowego pod nazwą 2WEELS

Najemcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają prawo nabywania praw i zaciągania zobowiązań, zawierającą z Wynajmującym Umowę za pośrednictwem Portalu lub w jakikolwiek inny sposób, której warunki ogólne określa niniejszy Regulamin; jak również osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają prawo nabywania praw i zaciągania zobowiązań, dokonującą Rezerwacji;

2. Wypożyczalnia udostępnia Klientowi motocykl od dnia rozpoczęcia najmu do dnia jego zakończenia, przy czym wybór
tych dni należy do Klienta.

3. Wypożyczalnia nie ogranicza Klienta w zakresie doboru tras i krajów jazdy.

4. Wypożyczalnia nie stawia Klientom ograniczeń w zakresie sposobu i celu wykorzystania pojazdów, z zastrzeżeniem
zachowania ich stanu technicznego niepogorszonego w stopniu większym, niż wynikający z normalnej, bezwypadkowej
eksploatacji.

5. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby użytkownik pojazdu i jego pasażer odbyli bezpieczną i przyjemną podróż
poprzez obsługę pojazdów zgodną z zaleceniami ich producentów.

 

§2

1. Rezerwacji można dokonać w sposób opisany na stronie internetowej: https://www.2wheels.com.pl

Aby zarezerwować motocykl, należy złożyć zapytanie na stronie internetowej używając przycisku Rezerwuj termin lub przez kontakt telefoniczny czy mailowy oraz następnie dokonać wpłaty na podstawie danych rezerwacji, które Wypożyczalnia prześle e-mailem zwrotnym po złożeniu zapytania. Opłata gwarantuje pewność rezerwacji na dany termin. Rezerwacji powinno się dokonać co najmniej 1 dzień przed planowanym wynajmem.

Raz zarezerwowany i potwierdzony wpłatą termin może być bezpłatnie zmieniony na inny.

2. Płatność za rezerwację odbywa się przelewem na konto lub gotówką przy odbiorze motocykla. Płatność odbywa się z góry.

SEBPOL STEROWANIE I AUTOMATYKA Sp.z.o.o
ul. Poprzeczna 13C 10-282 Olsztyn
NIP: 739 396 28 91
Alior Bank : 73 2490 0005 0000 4530 9724 1074

3. Dla zapewnienia rezerwacji wymagana jest wpłata kaucji lub co najmniej 30% kwoty najmu w chwili rezerwacji lub wpłata całej kwoty najmu w chwili rezerwacji. Pozostałą część wpłaty uzupełnia się w dniu wydania pojazdu.

4. Dla wpłat / rezerwacji poniżej 350 PLN odwołanie wcześniej opłaconej rezerwacji / vouchera wiązać się może z opłatą administracyjną w wysokości 10% łącznej wpłaconej kwoty, jeśli odwołanie następuje 2 dni przed jazdą lub bliżej terminu
jazdy.

5. Opłacone w części lub w całości rezerwacje lub vouchery o wartości powyżej 800 PLN brutto nie podlegają odwołaniu.

Takie rezerwacje można tylko bezpłatnie przełożyć na inny termin. Dotyczy to także sytuacji, gdy na poczet
rezerwacji została wpłacona kaucja lub część kaucji. Wartość 800 PLN dotyczy wartości najmu, ubezpieczenia / mAC i
kaucji łącznie lub/i wpłaconej na poczet rezerwacji kwoty. Dotyczy także rezerwacji bez podania terminu.

 

§3

Przy odbiorze motocykla należy posiadać przy sobie prawo jazdy kat. A lub B dla motocykli do pojemności 125
centymetrów sześciennych lub kat. A dla motocykli powyżej pojemności 125 centymetrów sześciennych oraz dowód
osobisty.

 

§4

We wszystkie stawki wliczone jest ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej pojazdu najmowanego.

 

§5

1. Istnieje możliwość wyjazdu motocyklem do innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów Skandynawskich, a także do krajów z wymaganą Zieloną Kartą. W ramach Polski obowiązuje 300 km/doba limitu lub brak limitu km przy wykupie dodatkowej opcji w przypadku wyjazdu motocykla za granicę Polski obowiązują takie same zasady jak w kraju.

 

§6

Dokonanie rezerwacji dla innej osoby jest możliwe. Nazwisko tej osoby należy podać w e-mailu rezerwacyjnym lub w formularzu rezerwacji ze strony internetowej.

 

§7

1. Firma nie prowadzi dowozów motocykli.

 

§8

Jeśli w dniu wynajmu nie jest dostępny konkretny egzemplarz motocykla potwierdzonego w rezerwacji (np. z uwagi na uszkodzenie w międzyczasie, któremu nie dało się zapobiec) to w takim przypadku udostępniany jest analogiczny motocykl o podobnej pojemności silnika.

 

§9

Rabaty stosowane przez naszych handlowców łączą się, jednak tylko do maksymalnego progu 5%.

 

§10

1. Kaucja wniesiona gotówką zwracana jest w momencie zwrotu motocykla w takim samym stanie, jak przy odbiorze: żadnych uszkodzeń, zbiornik paliwa z takim samym stanem jak przy odbiorze. Przy kaucji wpłacanej przelewem termin zwrotu to do 7 dni roboczych, w takiej samej formie w jakiej kaucja została wpłacona i na to samo konto.

2. W przypadku powstania szkody w motocyklu, niezależnie od jej przyczyny, kaucja jest zatrzymywana do czasu rozpatrzenia szkody (wiążącej czynności ubezpieczyciela lub podmiotu odpowiedzialnego). Jeśli szkoda nie przekroczy wartości kaucji, w ciągu 3 dni roboczych od ustalenia zakresu, zwracana jest różnica.

 

§11

1. Lista opłat dodatkowych za naruszenia Najemcy podana jest poniżej regulaminu.

 

§12

Motocykl powinien zostać zwrócony z takim samym stanem paliwa, z jakim został wynajęty. Wszystkie motocykle zawsze są wydawane z pełnym bakiem paliwa.

 

§13

Niewykorzystany okres najmu możliwy jest do wykorzystania w późniejszym terminie w ciągu 12 miesięcy od daty najmu, bez dodatkowych opłat manipulacyjnych. Nie oferujemy zwrotów za niewykorzystany okres najmu. Po 12 miesiącach niewykorzystany okres przepada.

 

§14

Motocykl można odebrać i zwrócić w godzinach otwarcia Wypożyczalni. Godziny otwarcia to 9.00 - 18.00. Za uzgodniony wcześniej odbiór bądź zwrot poza tymi godzinami Wypożyczalnia może doliczyć dopłatę od 10% ceny najmu.

 

§15

1. Najemca odpowiada finansowo za:

  • stan i ilość oleju w silniku w trakcie całego najmu oraz mogące powstać w wyniku braku oleju zatarcie lub inne uszkodzenie silnika
  • stan klocków hamulcowych i tarcz w trakcie całego najmu (uszkodzenie tarcz lub tarczy przez jazdę na zużytych klockach hamulcowych)
  • stan nasmarowania i naciągu łańcucha napędowego (luz pionowy nie powinien być większy, niż zaleca producent pojazdu lub większy, niż 35 mm). W przypadku zwrotu motocykla z łańcuchem rozciągniętym mocniej, niż 50 mm luzu łańcucha w pionie, Najemca wyraża zgodę na obciążenie go kosztem zakupu i wymiany zestawu napędowego składającego się z łańcucha, zębatek oraz odpowiednich akcesoriów (zapinka, inne).
  • stan śrub w motocyklu, które mogą odkręcać się na skutek wibracji i wszelkie tego konsekwencje. Stan śrub Najemca powinien skontrolować co każde 1000 km, w szczególności układu hamulcowego, silnika, zawieszenia, siedzenia oraz wszystkich innych elementów motocykla.

2. Najemca odpowiada finansowo za wszystkie szkody powstałe w okresie najmu, które nie są regulowane z OC lub AC.

3. Najemca może ograniczyć wkład własny w odpowiedzialność za uszkodzenia motocykla wykupując rezerwację z ograniczeniem wkładu własnego do pięćset euro, co obowiązuje w przypadku uszkodzeń do kwoty tysiąc euro. W przypadku uszkodzeń powyżej tysiąc euro i przypadków opisanych w p.§15.1 niniejszego regulaminu Najemca w pełni odpowiada za uszkodzenia pojazdu.

 

1. Zdarzenie drogowe z udziałem osób trzecich uznaje się za takie pod warunkiem dostarczenia przez Najemcę poprawnie wypełnionego i kompletnego oświadczenia sprawcy w ciągu 7 dni od daty uszkodzenia motocykla. W przypadku upływu tego terminu Najemca i Wypożyczalnia uznają, iż odpowiedzialność finansowa za uszkodzenia motocykla w okresie najmu spoczywa na Najemcy, w tym w sytuacji, gdy trwa postępowanie Policji bądź innych organów mające na celu ustalenie sprawcy.

1. W przypadku uszkodzenia motocykla w trakcie okresu najmu (okres najmu to okres między polem data Od i data Do na umowie najmu) polegającego na wygięciu lub uszkodzeniu: teleskopów przednich, półki lub półek zawieszenia lub ramy pojazdu przedniej, tylnej bądź głównej Najemca zobowiązuje się w ciągu 14 dni kupić pojazd w cenie rynkowej dla danego rocznika, powiększonej o 18% za ponowne wprowadzenie modelu do oferty przez Wypożyczalnię. Dotyczy to także wszystkich innych przypadków, gdy uszkodzenie powstałe w trakcie najmu uniemożliwia korzystanie z motocykla.

6. W przypadku zwrotu motocykla przez Najemcę w stanie uszkodzonym, Najemca ureguluje w ciągu 7 dni od daty wystawienia rachunku przez Wypożyczalnię: koszta naprawy motocykla i koszta wyłączenia motocykla z oferty wg poniższych reguł:

[SEZON B] styczeń, luty, marzec, październik, listopad, grudzień - 30% stawki najmu za każdy dzień od dnia zwrotu w stanie uszkodzonym do dnia zapłaty kosztorysu przez Najemcę wraz z ewentualnymi odsetkami.

[SEZON A] kwiecień, maj, czerwiec, lipie, sierpień, wrzesień - 50% stawki najmu za każdy dzień od dnia zwrotu w stanie uszkodzonym do dnia zapłaty kosztorysu przez Najemcę wraz z ewentualnymi odsetkami.

7. Najemca akceptuje, iż w przypadku zwrotu motocykla uszkodzonego, Najemca poniesie koszt finansowy naprawy w ASO (Autoryzowanej Sieci Obsługi) danego pojazdu wg cen części nowych w każdym przypadku w tym w sytuacji, gdy uszkodzonymi częściami były części używane.

8. Koszt uszkodzenia szyby kasku spoczywa na Najemcy w wysokości od 100 do 400 PLN. Przez uszkodzenie rozumie się rysę lub pęknięcie.

9. Wypożyczalnia nie zwraca żadnych kosztów poniesionych przez Najemcę, jeśli Najemca nie zastosował się do któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu lub umowy najmu.

10. Zmiana motocykla na inny w trakcie najmu to koszt 50 PLN, plus różnica w cenie najmu wynikająca ze standardowego cennika.

11. Odwołanie rezerwacji w okresie 24h bezpośrednio przed datą planowanego odbioru pojazdu skutkuje zatrzymaniem wszystkich wpłaconych kwot, poza kaucją.

 

§16

1. Wypożyczalnia może odmówić opłaconego najmu lub kontynuacji obsługi osobie, która:

1.1. Jest pod wpływem środków odurzających (alkoholu, narkotyków lub innych środków wpływających na koordynację i szybkość reakcji).

1.2. W ocenie pracownika Wypożyczalni niesie za sobą ponadprzeciętne ryzyko niezachowania zasad bezpieczeństwa.

1.3. W swoim zachowaniu nie uwzględnia norm etycznych i prawnych lub nie przestrzega porządku publicznego, w tym zachowuje się w sposób odbiegający od ogólnie przyjętej kultury osobistej.

1.4. Wykazuje zachowanie agresywne w mowie i piśmie.

1.5. Żąda wyjawienia informacji poufnych przedsiębiorstwa.

1.6. W trybie ultymatywnym warunkuje wynajem udzieleniem rabatu innego, niż wynikający z polityki przedsiębiorstw opublikowanej na stronach internetowych przedsiębiorstwa.

1.7. Nie akceptuje odpowiedzialności za uszkodzenia motocykla z winy Najemcy, do wysokości szkody wyrządzonej w pojeździe z własnej winy lub do powyżej wysokości wykupionej wcześniej ochrony.

 

§17

Wypożyczalnia może odmówić najmu w każdym czasie i niezależnie od tego czy wynajem jest opłacony przez Klienta, jeśli warunki pogodowe to: temperatura poniżej 5 st. C. i jednocześnie padający deszcz lub/i śnieg, zaś Najemca nie ma stosownego doświadczenia.

 

§18

OPŁATY DODATKOWE ZA NARUSZENIA

NARUSZENIE NAJEMCY

1.Utrata dowodu rejestracyjnego 200zł.

2. Utrata polisy ubezpieczeniowej 100 zł.

3. Utrata tablicy rejestracyjnej 300zł.

4. Utrata kluczyków 700zł.

5. Utrata instrukcji Motocykla 200zł.

6. Niedozwolony wyjazd Motocyklem z Polski 1000zł.

7. Niedozwolone udostępnienie Motocykla osobie trzeciej 6000zł.

8. Zwrot brudnego Motocykla BEZPŁATNIE.

9. Nieuzupełnienie paliwa w baku Motocykla zgodnie z wymogami Regulaminu Koszt zakupu brakującego paliwa w cenie netto + opłata 60 zł.

10. Używanie Motocykla w zawodach sportowych, w tym również w nieoficjalnych amatorskich wyścigach lub do jazdy na torze wyścigowym 20000 zł.

11. Wskazanie do Umowy fałszywych danych Najemcy lub Użytkownika 20000zł Powiadomienie organów ścigania

12. Opóźnienie (w przypadku Najemcy będącego Konsumentem – zwłoka) w zwrocie Motocykla:
a) pierwsza godzina 40 zł
b) druga godzina 60 zł
c) trzecia godzina 80 zł
d) czwarta godzina i następne 100zł

łącznie nie więcej niż 300 % (100% w przypadku Najemcy będącego Konsumentem) aktualnie obowiązującej dla Motocykla dobowej stawki czynszu za każdą rozpoczętą dobę opóźnienia

13.Zwrot Motocykla w innym miejscu niż uzgodniony bez uprzedniej zgody Wynajmującego-3zł za każdy kilometr + 300zł.

14. Nieodstawienie Motocykla na obowiązkowy przegląd gwarancyjny lub pogwarancyjny albo niezawiadomienie Wynajmującego o konieczności takiego przeglądu 1500 zł

15. Uszkodzenie lub nadmierne zużycie ogumienia Motocykla spowodowane jego niewłaściwą eksploatacją (tzw. ‘palenie gumy’)

Koszt zakupu nowego ogumienia (tożsamego z uszkodzonym/zużytym lub tej samej klasy) w cenie netto + opłata 1000 zł

 

§18

Niniejszy regulamin w formie elektronicznej jest integralną częścią każdej umowy najmu, co Najemca akceptuje podpisem pod umową najmu.

 

 

Turystyka motocyklowa po Warmii i Mazurach w najlepszym wydaniu